Repensar 8 conceptes clau de la moral

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2010). Sentit. A  Font, Ll. (Ed.), Repensar 8 conceptes clau de la moral (pp. 159-180). Barcelona: Cruïlla.

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2010). Vida. A  Font, Ll. (Ed.), Repensar 8 conceptes clau de la moral (pp. 93-121). Barcelona: Cruïlla.

Resum:

En una època considerada de crisi o de canvi, és especialment important que ens aturem a repensar el significat dels termes ètics que articulen els discursos sobre la moral. Pensar el llenguatge moral i renovar-ne el sentit és sens dubte una tasca rellevant en temps com els nostres. Amb tot, aquest llibre no és un discurs tècnic o especialitzat, sinó que va dirigit a tota persona que vulgui pensar amb rigor sobre qüestions d’ètica. Per això, el llibre planteja la reflexió sobre conceptes transversals, que no pertanyen exclusivament a cap tradició, escola o religió determinada. Es tracta de conceptes, per tant, que són a la base de tot plantejament ètic, i alhora cada un inclou una constel·lació de qüestions i s’obre a implicacions en àmbits molt diversos de l’existència humana. Són els següents: «moral», «consciència», «pecat», «naturalesa», «vida», «plaer», «persona» i «sentit».