Repensar 16 conceptes claus de la teologia II

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2009). Cel i infern. A Font, Ll. (Ed.), Repensar 16 conceptes claus de la teologia II (pp. 105-124). Barcelona: Cruïlla.

Resum:

Aquest llibre no és un volum dirigit només a teòlegs professionals, ni es tracta d’un text tècnic, sinó que és un llibre que pretén fer una presentació clara i acurada d’unes nocions que cal que siguin recuperades i repensades de manera urgent en un context cultural com el nostre.