Refuerzo escolar e inclusión educativa: propuesta teórico-práctica a partir de la experiencia de apoyo al éxito escolar del programa CaixaProinfancia

Referència: Longás, JCivís, M. i Riera, J. (2013). Refuerzo escolar e inclusión educativa: propuesta teórico-práctica partir de la experiencia de apoyo al éxito escolar del programa CaixaProinfancia. Revista de Educación Inclusiva, 6(2), p.106-124.

Resum:

L’article presenta el model de reforç educatiu implementat des del programa CaixaProinfància per donar suport a l’èxit escolar d’infància vulnerable per causa de la pobresa. És el resultat de la revisió i teorització de cinc anys d’experiència de nombroses entitats especialitzades en l’acció socioeducativa i suposa una sistematització d’una pràctica habitual però generalment informal dins el sistema educatiu. Les claus principals del model són la col·laboració en xarxa , la metodologia flexible i personalitzada , l’acompanyament educatiu i la seva integració dins d’una acció social integral orientada a enfortir la millora de les expectatives i resiliència.