Reforma educativa, reforma de I’escola? Qüestions per al debat

Referència: Longás, J. (1999). Reforma educativa, reforma de l’escola? Qüestions per al debat. Temps d’Educació, 21, p.147-158.

Resum:

En el Ilarg camí d’implementació de la reforma educativa -no recorregut en la seva totalitat- Ies persones que formem part del sistema educatiu hem anat entenent el significat real del terme “reforma». Un significat que es distancia del bonic discurs pedagògic que fa més d’una decada començàvem a sentir i que, abans d’acomplir les legítimes aspiracions de millora del nivell educatiu, està suposant un veritable procés de reconversió. Sovint amb decepció hem constatat que el canvi no necessariament volia dir renovació.