Reflexions sobre l’educació en una societat coresponsable

Referència del capítol del llibre: Riera, J. i Roca, E. (2007). Reflexió entorn de les coresponsabilitats socioeducatives. A Riera, J. i Roca, E. (Ed.),  Reflexions sobre l’educació en una societat coresponsable (pp. 1-13). Barcelona: Cossetània.

Referència del capítol del llibre: Prats, M. A. (2007). De l’escola analògica a l’escola digital: noves formes d’ensenyar i aprendre. A Riera, J. i Roca, E. (Ed.),  Reflexions sobre l’educació en una societat coresponsable (pp. 57-78). Barcelona: Cossetània.

Referència:  Riera, J. i Roca, E. (2007). Reflexions sobre l’educació en una societat coresponsable. Barcelona: Cossetàniea.

Resum:

A principis del segle XXI s’imposa repensar l’educació en un sentit ampli. Els reptes que planteja un món global a països com Catalunya són diversos i de gran complexitat. Aquesta obra, fruit d’un treball de reflexió i participació de prop d’un parell d’anys, a partir de les accions endegades dins el Projecte Edu21, vol contribuir al diàleg educatiu dins una societat que la voldríem coresponsable del projec-te de formació de tots els seus ciutadans. Les xarxes de coresponsabilitats socioeducatives; les relacions entre els termes d’inclusió, excel·lència, identitat i diversitat; les noves formes d’ensenyar en una escola digital, la importància de l’aprenentatge de l’anglès; l’escola com una organització que aprèn i que gestiona eficaçment els seus recursos humans, són els temes tractats pels diferents autors d’aquesta obra. El Projecte Edu21 (www.edu21.cat) és una iniciativa del Centre d’Estudis Jordi Pujol i té com a principal objectiu esperonar la reflexió profunda i el debat serè sobre els temes educatius a Catalunya i al món, en una època de canvis i transformacions i, alhora, de grans reptes i oportunitats.