Referència: Longás, J.; De Querol, R.; Ciraso-Calí, A.; Riera, J.; Úcar, X. (2018). Redes de acción socioeducativa contra la pobreza infantil. Evaluación de la percepción de impacto del programa CaixaProinfancia. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 2 (1).

Resum:

El programa CaixaProinfància busca la promoció de la infància i les famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat a Espanya des d’una acció social i educativa integral. Aquesta acció multidimensional es coordina i proveeix mitjançant l’organització de xarxes socioeducatives territorials. Una de les primeres estratègies per explorar l’impacte de el programa ha estat l’anàlisi de la percepció dels grups d’interès. S’ha optat per aquesta metodologia, pròxima a la tradició de la Grounded theory, donades les necessitats internes de rendició de comptes i les limitacions per disposar de grups de comparació. El procés inductiu d’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant grups focals i entrevistes es mostra vàlid per a millorar la comprensió de el programa i la seva efectivitat. Els resultats principals de l’avaluació indiquen major apoderament dels participants, millores en el desenvolupament educatiu dels nens i la seva inclusió escolar, increment de l’benestar familiar i avenços en la implementació d’un model d’acció socioeducativa integral.