Red Local de atención a la Transición Escuela Trabajo en Sant Vicenç dels Horts: 10 años de experiencia

Referència: Bosch, M. i Fontanet, A. (2008). Red Local de atención a la Transición Escuela Trabajo en Sant Vicenç dels Horts: 10 años de experiencia. Cultura y Educación, 20(3), p.291-301.

Resum:
Es descriu l’evolució de la xarxa educativa local, des dels seus orígens fins a l’actualitat, amb tots els èxits aconseguits. D’entre ells el dispositiu TET (Transició Escola Treball) és un dels elements principals que, a més, ha exercit una funció motivadora i promotora de l’experiència de coordinació en xarxa per part dels diferents agents locals. L’article valora l’experiència, analitzant els aspectes positius i les dificultats aparegudes en el procés, reflexionant també sobre les perspectives de futur amb el seguiment de la xarxa i els nous projectes relacionats amb ella, com són els projectes de Plans d’Entorn o de millora de l’Èxit Escolar.