Recuperant valors

Referència: Civís, M. (2009). Recuperant valors. Butlletí electrònic edu21, 29.

Resum:

Darrerament, i amb motiu de l’estesa crisi financera i econòmica, es parla molt de recuperar valors. Es parla de com cal ajustar-se al moment actual tot fent presents valors força en desús. Vivim en una societat altament consumista, globalitzada, individualista i competitiva, entre d’altres característiques. Una societat que el filòsof i sociòleg francès Gilles Lipovetsky bateja com a hipermoderna ja que més que superar l’era moderna desenvolupa un segona revolució moderna on es porta fins a l’extrem la mateixa modernització. Una societat caracteritzada per l’excés i la urgència.