Recerca etnogràfica sobre els valors dels estudiants d’infermeria i fisioteràpia

Referència: Alguacil, M.; Duart, J.M. i Poch, C. (1996). Recerca etnogràfica sobre els valors dels estudiants d’infermeria i fisioteràpia. Ars Brevis, 2, p.133-157.

Resum:

Els mecanismes de trasnformació ètica s’han accelerat, i per tant, el debat generat sobre l’eticitat té una vitalitat i una extensió social fins ara desconeguda. L’actual plularitat de propostes manté un fòrum constantment obert sobre el que és bo per a l’home i per a la convivència, i el que no ho és. La novetat i característica principal de la recerca que presentem és l’ús de la metodolofgia etnogràfica per al treball de camp i recerca axiològica. L’aportació resultant d’aquest treball pot esdevenir de rellevant importància per a l’estudi dels valors entre els joves de la societat catalana.