Quinze pedagogs: la seva influència, avui

Referència del capítol del llibre: Pagès, A. (1995). Presentació. A Fullat, O. (Ed.), Quinze pedagogs: la seva influència, avui (pp. 9-10). Barcelona: UOC i Proa.

Resum:

Octavi Fullat redacta el pròleg de l’edició catalana, la qual és una traducció d’un llibre francès: Quinze pédagogues. Leur influence aujourd’hui publicat a París el 1994 a Armand Colin Éditeur.