Qüestionari per a l’avaluació de Xarxes socioeducatives, capital social i estratègies de lideratge

Entitat titular: Grup PSITIC Empreses que l’exploten: El qüestionari s’ha aplicat a Espanya, Dinamarca i Estats Units, en vies d’extensió a altres països europeus.

Disseny i validació internacional d’un qüestionari per a l’avaluació de Xarxes socioeducatives, capital social i estratègies de lideratge. El present model avalua mitjançant un qüestionari els projectes interinstitucionals, rendint comptes sobre el capital social generat en els seus professionals, alhora que donant informació sobre l’acompliment de diverses estratègies de lideratge claus en l’èxit d’aquestes experiències col·laboratives.
El següent article presenta la validació teòrica i empírica del qüestionari, i en aquest enllaç trobareu l’aplicació pràctica d’aquest en el projecte titulat NetEduProject.