Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària

Referència del capítol de llibre: Prats, M.A. (2011). La competència digital a Secundària. A A. Zabala (coord.), Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Barcelona: Graó

Resum:

Allò que no hi és en el currículum oficial: el desplegament de les competències en objectius, contingutsi criteris d’avaluació per a cada cicle. El projecte educatiu i curricular i les programacions d’aula. L’àmbit comú on es desenvolupen totes les competències transversals.