Psicología comunitaria europea: comunidad, poder, ética y valores

Referència del capítol del llibre: Civís, M.; Longás, E.; Riera, J. i Andrés, T. (2003). Una alternativa socioeducativa del desarrollo comunitario. A Sánchez, A.; Zambrano, A. i Palacín, M. (Ed.), Psicología comunitaria europea: comunidad, poder, ética y valores (pp. 309-324). Barcelona: UB.

Resum:

El llibre recull 38 aportacions excel·lents a l’IV Congrés Europeu de Psicologia Comunitària representatives del treball teòric, pràctic i investigador realitzat per psicòlegs comunitaris a Europa i Llatinoamèrica, agrupades, segons el tema, en 4 capítols. El capítol 1 presenta els valors socials de diverses poblacions així com algunes dinàmiques educatives i transculturals d’aquests valors en els nostres dies. En el capítol 2 es fan reflexions i propostes ètiques sobre el treball comunitari en temps de conformisme. Els articles del capítol 3 s’analitzen comunitat -i la seva vivència psicològica com a temes centrals de la Psicologia Comunitària i del debat social modern i postmodern. El capítol 4 agrupa experiències i intervencions comunitàries en els àmbits d’emigració, salut, política i educació. En dos capítols addicionals, els compiladors, introdueixen i treuen conclusions teòriques i pràctiques del que s’ha exposat el llibre, identificant la comunitat, el poder, l’ètica i els valors com a temes nuclears. El volum és d’interès per a estudiants, acadèmics i practicants de “el social” des de diferents perspectives i professions.