Proyectos educativos comunitarios: propuesta teórico-práctica y análisis de experiencias

Referència: Civís, M.; Riera, J. i Longás, J. (2009). Proyectos educativos comunitarios: propuesta teórico-práctica y análisis de experiencias. Educación y diversidad, 3, p.231-248.

Resum:

L’article presenta les praxis comunitàries socioeducatives com pràctiques de resposta idònia davant dels reptes sociocomunitaris que presenten les dinàmiques socials actuals. Es proposa un model teòric-pràctic que sistematitza l’acció i intervenció socioeducativa comunitària i es revisen i s’analitzen dos praxi socioeducatives d’àmbit comunitari per contrastar allò que les aproxima i allò que les allunya respecte el model proposat. Fruit de l’anàlisi, la discussió se centra en la necessitat del treball en xarxa intra i entre les diferents praxis comunitàries socioeducatives.