Equip investigador

Dra. Mireia Civís; Dr. Jordi Díaz; Dr.Jordi Riera; Dr. Jordi Longás; Susana López; Eva Rodríguez; Marta Mateo (Grup PSITIC); Santi Rodríguez i Maria Vilas

Entitat finançadora: Ajut a projectes de Recerca de Blanquerna (URL)

El NetEduProject pretén construir una xarxa internacional d’organitzacions educatives compromeses amb una educació en xarxa i disposades a millorar la seva col·laboració i innovació, igual que promoure l’avaluació i la millora de pràctiques educatives en xarxa, proporcionant l’eina d’Anàlisis LIC (Liderant la Innovació Col·laborativa en Ecosistemes Educatius).

L’eina LIC parteix del qüestionari de Xarxes ECN creat pel grup de recerca PSITIC (Universitat Ramon Llull), validat a nivell internacional, i amb el qual s’ha creat aquest aplicatiu de resposta online i d’anàlisi estadístic automàtic, on institucions educatives o xarxes socioeducatives es poden donar d’alta. D’aquesta manera els professionals podran emprar l’eina i contactar amb altres organitzacions o xarxes amb major facilitat.