Model de promoció i desenvolupament integral de la infancia en situació de pobresa i vulnerabilitat social. Programa CaixaProinfancia.

Inventors:

Grup de recerca PSITIC. Universitat Ramon Llull; Riera, J.; Longás, J.; Boadas, B.; Civís, M.; Andrés, T.; González, F.; Cussó, I.; Fontanet, A.; Carrillo, E.; Puig, C.; Botella, L. i Longás, E.

Entitat titular: Grup PSITIC

Empreses que l’exploten: Fundació “la Caixa”. Obra Social “la Caixa”

Durant els anys 2007-10, el programa CaixaProinfància va atendre 154.328 nens i nenes i 88.722 famílies, alhora que va construir un teixit d’atenció social format per més de 350 entitats socials i deu administracions públiques. El programa s’ha caracteritzat des de l’inici pel seu dinamisme i la seva flexibilitat, de manera que ha introduït progressivament elements de millora amb la voluntat d’aconseguir una atenció social de qualitat als nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies. És en aquest sentit que cal emmarcar la col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i el Grup de Recerca PSITIC de la Universitat Ramon Llull de Barcelona per assolir el doble repte de construir un model d’acció socioeducativa que garanteixi l’eficàcia i l’eficiència dels resultats i, a més, multiplicar les sinergies entre els diferents agents socioeducatius que treballen amb les mateixes finalitats que el programa.
Concretament, aquest treball de redisseny i conceptualització nou del programa ha estat dirigit i coordinat pel Dr. Jordi Riera Romaní (IP PSITIC) i el Dr. Jordi Longás Mayayo. S’ha desenvolupat al llarg d’un procés complex i intens, realitzat de manera preferent a partir del setembre del 2010, en el qual han participat les entitats coordinadores de les xarxes locals, diversos experts i l’equip tècnic de CaixaProinfància. Mitjançant diverses jornades i seguint una metodologia participativa, s’inicià un procés de reflexió teoricopràctic per desenvolupar un nou marc d’acció socioeducativa per a l’atenció dels infants i joves i les seves famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat que culminà el 2011 amb el disseny del model general Programa CaixaProinfancia. Modelo de promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad (re-editat en una segona edició el 2013, ampliada i revisada). El model s’està implementant a través de més de 300 entitats del tercer sector presents en diferents territoris de l’estat i en el propers cursos se’n avaluaran els seus resultats.