Professional Secret in Social Work and Education: A Cornerstone of Democracy. With a focus on Catalan and Spanish Contexts

Referència: Rosàs, M. (2014). Professional Secret in Social Work and Education: A Cornerstone of Democracy. With a focus on Catalan and Spanish Contexts. Ramon Llull Journal of applied ethics, 5, p.91-112.

Resum:

L’objectiu d’aquest treball és examinar els fonaments teòrics del secret professional i la confidencialitat en Treball Social i Educació Social per tal de proposar un enfocament alternatiu a la qüestió que no redueix el secret professional a un dispositiu utilitari dissenyat per augmentar l’èxit de serveis Socials. El nostre enfocament es basa en la idea que el secret professional no només protegeix la persona que ha confiat un secret, però també a la societat en el seu conjunt , ja que la intimitat i la privacitat són una pressuposició necessària de tots els altres drets humans. Entès d’aquesta manera, el secret professional ha de ser considerada com una pedra angular de la democràcia. Per tant , l’article conclou advertint als responsables polítics i els treballadors socials i educadors de la paradoxa habitat pel secret professional : violació de la confidencialitat pot ser alhora una mesura inevitable per salvaguardar la societat i una forma de fer que la societat en el seu conjunt més vulnerables.