Prevención de conflictos y mediación escolar

Referència: Boqué, M.C. (2007). Prevención de conflictos y mediación escolar. IDEA Revista de Educación de CastillaLa Mancha, 4, p.60-66.

Resum:

Concebre el conflicte com un fet negatiu implica renunciar a una estratègia amb gran potencial en l’àmbit de l’educació. D’altra banda, identificar el conflicte amb els problemes d’indisciplina que es donen en els centres docents és incórrer en una associació errònia i injusta. Si superem aquestes idees llargament arrelades, estarem donant el primer pas per implantar un pla de convivència amb el d’afegir la prevenció i la cohesió social al tradicional règim de sancions.