Potencialidades y limitaciones de la Pizarra Digital Interactica. Una revisión crítica de la literatura

Referència: Gandol, F.; Carrillo, E. i Prats, M.A. (2012). Potencialidades y limitaciones de la Pizarra Digital Interactica. Una revisión crítica de la literatura. PixelBit. Revista de Medios y Educación, 40, p.171-183.

Resum:

Aquest article analitza les potencialitats i limitacions de la PDI, focalitzant en les següents categories d’investigació: (1) context, (2) formació, (3) mètode i (4) ús de la PDI per part del professorat (5) característiques de la PDI, (6) rendiment i (7) motivació de l’alumnat. Els resultats suggereixen com a grans potencialitats seva naturalesa kinestèsica juntament amb la convergència d’elements multimèdia i un entorn de connectivitat. D’altra banda, una formació integral del professorat i un context facilitador són essencials per evitar el seu ús disruptiu. És necessària més investigació empírica que aporti dades rigoroses sobre rendiment acadèmic i l’ús de la PDI.