Posmodernitat i Espiritualitat: entre la misèria i la rèplica

Referència: Seguró, M. (2008). Posmodernitat i Espiritualitat: entre la misèria i la rèplica. Ars Brevis, 14, p.255-283.

Resum:

El present article té per objectiu abordar les implicacions que el fet postmodern té per a la dimensió espiritual humana i una de les seves diferents concrecions religioses: la cristiana. Així, en primer lloc, es presenta una tòpica postmoderna mínima que contextualitza la qüestió. Després, en una segona part, es tracta pròpiament la temàtica, sempre amb la convicció que tant espiritualitat com religió són termes de marges dilatats i de confins indefinits. En tot cas, però, roman la convicció que tant una com l’altra constitueixen una dimensió humana cabdal, de manera que tot oblit d’alguna d’elles deixarà incompleta qualsevol aproximació antropològica crítica.