Poéticas de la Humanización

Referència:  Pagès, A. i Planella, J. (2007). Poéticas de la Humanización. Barcelona: UOC.

Resum:

El llibre Poètiques de la Humanització: mirades de l’antropologia pedagògica ofereix una mirada a les formes de ‘humanització’ lligades als processos educatius. El més rellevant per a tota pedagogia és que aquesta ha de preguntar-se necessàriament per l’home. La seva concepció marcarà les formes de “fer pedagogia“, de concebre l’altre i les seves possibilitats de subjectivar, més enllà de les tecnologies, les programacions, les classes, els objectius, les competències, les avaluacions, els passadissos i els patis, els professors i els alumnes, etc. Preguntar-se per l’horitzó de la “humanitat” és, en certa manera, l’objectiu d’aquest llibre.