Poder i altruisme: dues formes de vincle interpretades des de la Psicologia Social

Referència: Andrés, T. (2001). Poder i altruisme: dues formes de vincle interpretades des de la Psicologia Social. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 8, p.43-54.

Resum:

Partint de la dirnensió relacional de formes de vincle l’ésser, l’article analitza des d’una interpretades des de la perspectiva psicosocial els processos que Psicologia social generen, faciliten o dificulten l’establiment dels lligams interpersonals, fent referència a les seves característiques i establint distincions entre els conceptes de relació i vincle. Per tal d’exemplificar alguns dels processos rnés significatius i diferenciats corn a generadors de vincles, es descriuen i valoren dos dels fenòmens que més s’han estudiat des de la Psicologia social: el poder i I’altruisme.