Perfil humà i filosòfic del professor Eusebi Colomer

Referència: Torralba, F. (1994). Perfil humà i filosòfic del professor Eusebi Colomer. Revista Catalana de Teologia, 19(1), p.11-19.

Resum:

No és fàcil d’esbossar el perfil humi d’una persona. Descriure una persona i les seves peculiaritats és molt més difícil que analitzar un conjunt de fenómens positius i determinar allò que els uneix. La realitat personal és molt més rica que la seva expressió, perquè és, essencialment, misteri i singularitat. La presencia d’una persona és indescriptible, és indesxifrable. Cada retina l’absorbeix segons el seu propi diafragma, cada individualitat es forja la seva pròpia imatge. La persona no és monolítica, sinó que canvia i passa per diferents etapes, períodes i circumstàncies personals. Això encara fa més difícil una descripció global, esquemàtica i sintàtica de la seva singularitat.