Percepción de los estudiantes para maestro sobre la violencia escolar: una puerta de acceso a la mediación en infantil y primaria

Referència: Boqué, M.C. (2014). Percepción de los estudiantes para maestro sobre la violencia escolar: una puerta de acceso a la mediación en infantil y primaria. Revista Innovación Eductiva, 24, p.63-76.

Resum:

En aquest estudi analitzem la violència escolar i les seves vies de solució des del punt de vista dels futurs mestres. Es tracta d’un estudi exploratori en què un grup de 29 estudiants del Grau en Educació Infantil de la Universitat Ramon Llull (Barcelona), després visualitzar la gravació de la pallissa propinada recentment per una alumna d’un institut a una altra, manifesten les seves percepcions, experiències i comprensió del conflicte responent a un qüestionari de resposta oberta. Els resultats indiquen que malgrat el rebuig majoritari a la violència, preval un model de pau per la força en què la justícia retributiva ocupa un lloc preeminent. A més, la manca de recursos per sortir del conflicte des de qualsevol dels rols de participació directa (agressora, agredida, observadora) o indirecta (pares, professors) analitzats, manté obert un espai per al desenvolupament de la mediació com a via preventiva i educativa d’intervenció davant del conflicte.