Percepció dels estudiants i del professorat del grau d’educació primària de Blanquerna (URL) sobre la incorporació experimental de la flipped classroom

Referència: Simón, J.; Ojando, E.; Àvila, X.; Prats, M.A. i Miralpeix, A. (2016). Percepció dels estudiants i del professorat del grau d’educació primària de Blanquerna (URL) sobre la incorporació experimental de la flipped classroom. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 34 (1), 45-52.

Resum:

La flipped classroom (classe inversa, en català) és un model d’ensenyament i aprenentatge que darrerament està prenent molt protagonisme en l’ensenyament superior. Per això aquest estudi pretén identificar i analitzar la percepció dels estudiants i professors universitaris sobre la incorporació de la flipped classroom en tres assignatures del Grau d’Educació Primària durant el curs 2014-2015 amb l’objectiu principal d’identificar els canvis que provoca la flipped classroom en general i, concretament, en les quatre dimensions del model didàctic: continguts i materials, estratègies d’ensenyament i aprenentatge, gestió de l’aula i avaluació. Per obtenir les dades, s’ha administrat un qüestionari als estudiants i s’ha realitzat un focus group amb els professors. Els resultats de l’estudi posen de manifest un alt grau de satisfacció tant per part dels estudiants com dels professors i una percepció de canvi positiu en les quatre dimensions estudiades