Per què no disposem d’un concepte adequat a Déu? Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Mark C. Taylor

Referència: Rosàs, M. (2012). Per què no disposem d’un concepte adequat a Déu? Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Mark C. Taylor. Ars Brevis, 18, p.315-324.

Resum:

El nostre objectiu és confrontar el pensament de la donació de Jean-Luc Marion amb les reflexions entorn de la différance de Jacques Derrida per analitzar per què difereix, gairebé fins a oposarse, el motiu pel qual aquests dos autors consideren que no pot proporcionar-se un concepte o una definició adequats a Déu.