Per què creure? La raonabilitat de la fe

Referència: Torralba, F. (2000). Per què creure? La raonabilitat de la fe. Barcelona: Edebé.

Resum:

Sens dubte, es tracta d’un títol directe i emfàtic. No es tracta d’un reclam editorial, sinó que pretén expressar el sentit de l’obra i el marc de reflexió en què s’ubica. Hom podria respondre a la qüestió del títol, d’una manera molt punyent, amb una altra pregunta: I per què no? És evident que el nom no fa la cosa ni el títol explica completament el sentit de l’obra, però n’indica l’orientació. Certament, aquest llibre gira al voltant de creure, del sentit de creure i del valor de creure en la vida humana. No es tracta d’esbrinar, aquí, què cal creure, ni tampoc es pretén fer judicis de valor sobre les diferents creences que l’home té, sinó de justificar per què creure, és a dir, quin sentit i quina raonabilitat té el fet de creure. És a dir, pretenem descriure les creences de l’agnòstic i, discernir tanmateix els continguts propis de la creença religiosa i, específicament, cristiana per tal de precisar la seva peculiaritat i originalitat en el conjunt de les religions del món.