Per a un debat públic sobre els valors de Catalunya

Referència: Torralba, F. (2002). Per a un debat públic sobre els valors a Catalunya. Idees: Revista de Temes Contemporanis, 13, p.72-85.

Resum:

La potenciació del nostre marc de convivència, afecta, per descomptat els principals responsables polítics, socials, econòmics i religiosos del país, però també i d‟una manera directa, els ciutadans que en formem part i això té molt a veure amb els valors que respirem. Detectem que hi ha valors que són decisius per al desenvolupament harmònic d‟una societat, però també observem que hi ha valors (contravalors, en podríem dir) que afecten negativament la convivència i, fins i tot, poden amenaçar-la greument produint fractures en el si del teixit civil. Per aquest motiu, creiem que és essencial potenciar un debat públic, obert i participatiu al voltant dels valors que tenim els ciutadans d‟aquest país i explorar, tanmateix, els valors que haurem de potenciar en el futur per assolir un país de qualitat en tots els sentits.