Pensem en la salut?

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2003). Saluts, estils de vida i drogoaddicció. A Abbas, F.; Antoñanzas, J.; Colom, A.; García-Altés, J. M.; Ollé, J.;  Rovira, F. i Torralba, F. (Ed.), Pensem en la salut? (pp. 15-70). Girona: Documenta.

Resum:

Les reflexions i les anàlisis científiques que componen la primera part d’aquest llibre constitueixen la part essencial des del punt de vista de l’Institut Borja de Bioètica i haurien de semblar suficients per a qualsevol persona sensible per tal d’aconseguir l’objectiu de vetllar per la nostra pròpia salut i refusar aquells hàbits de vida que no contribueixen a conservar-la i a no malmetre-la, amb independència que les alteracions de salut produïdes per actituds voluntàries o estils de vida no saludables representin o no un cost per a la nostra economia particular.

La segona part d’aquest treball integra, a tall d’exemple, dos estudis relatius als aspectes econòmics del tabaquisme i del consum de drogues. Dels treballs que segueixen a continuació, “Els costos dels hàbits de vida no saludables; el cas del tabaquisme a Catalunya”, dels professors Joan Rovira i Ismail Abbas, ha estat possible gràcies al finançament del mateix Institut Borja de Bioètica, i el d'”Avaluació del cost social del consum de drogues il·legals a l’Estat espanyol” ho ha estat gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Drogodependències i Sida, del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.