Pensar desde el límite. En torno a Karl Jaspers.

Referència: Torralba, F. (2004). Pensar desde el límite. En torno a Karl Jaspers. Ars Brevis, 10, p.235-256.

Resum:

Karl Jaspers és un dels pensadors més rellevants de la filosofia contemporània. En aquest article, l’autor fa una presentació de les claus del seu pensament i de les categories que articulen la seva antropologia.