Pedagogs especialitzats en mediació

Referència: Boqué, M.C. (2006). Pedagogs especialitzats en mediació. Revista Educació i Xarxa, 6, p.16-20.

Resum:

En aquest article, es presenta el procés mediador des d’un punt de vista que va més enllà de la immerescuda consideració de la mediació com a simple eina de resolució de conflictes. A partir d’una concepció cultural, estretament vinculada a les dinàmiques de canvi social, es fa referència a la capacitació en mediació dels professionals de la pedagogia i la psicopedagogia. Finalment, s’aborden tres possibles enfocaments de l’exercici de la mediació: formació, pràctica i investigació.