Pedagogía del sentido

Publicació online

Referència: Torralba, F. (1997). Pedagogía del sentido. Madrid: PPC.

Resum:

L’ésser humà assoleix la maduresa com a persona quan s’enfronta a ell mateix i dóna resposta al sentit últim de la pròpia existència. Per això, si el fet d’educar significa despertar la persona, l’educació ha d’integrar en el seu si la pregunta pel sentit, que és la pregunta més interpel·lant i punyent de la condició humana. Una educació que no transmeti sentit no és una autèntica educació humana, sinó un simple automatisme funcional.