Novos retos para a educación social

Referència: Vilar, J. (2005). Novos retos para a educación social. Galeduso, 5, p.4-8.

Resum:

Sens dubte, el títol d’aquest treball no és massa original, a causa de la naturalesa de l’educació social fa que aquesta cara és sempre nous desafiaments. Tot i així, hi ha moments que poden ser crucials per determinar la progressió de l’activitat, la confluència de factors que requereixen més atenció i capacitat de mirar amb perspectiva, perquè no fer-ho podria significar un fre, inclosa la reducció de conseqüències greus per a aquesta activitat.