Noves tecnologies i participació política

Referència: Rodríguez, A. i Palazzi, C. (2010). Noves tecnologies i participació política. Diàlegs, 49, 83-96.

Resum:

Aquest article pretén explorar les possibles implicacions polítiques que es troben en l’ús de les noves tecnologies com a nova forma de participació ciutadana. Com a conseqüència de l’ús actual que fem dels nostres telèfons mòbils, dels nostres ordinadors o de qualsevol altre tipus de suport confeccionat per a la transmissió i recepció digital de dades, és possible començar a parlar d’una transformació de la noció de cultura, de comunicació o d’informació.