No olvidéis la hospitalidad (Heb 13,2). Una exploración teológica

Referència: Torralba, F. (2004). No olvidéis la hospitalidad. Una exploración teológica. Madrid: PPC.

Resum:

L’objectiu fonamental d’aquest llibre consisteix a descriure la virtut de l’hospitalitat des d’una perspectiva teològica. Es tracta de recórrer els textos més significatius de l’Antic i del Nou Testament que es refereixen, directament i indirectament, a la virtut de l’hospitalitat i interpretar-los a la llum del nostre temps. Es parteix de la tesi que l’hospitalitat constitueix una actitud fonamental per canalitzar els grans desafiaments que se li plantegen a la societat actual. El sorgiment d’una societat multicultural, conseqüència directa dels fluxos migratoris, és una dada de primer ordre que requereix, per part del ciutadà, una actitud d’acollida i d’hospitalitat. Un dels trets més destacables de la moral judeocristiana rau precisament en el valor de l’hospitalitat. En la conjuntura actual es revela com un dels valors més necessaris per a la cohesió social a les comunitats d’acollida. Així doncs, en aquestes pàgines s’interpretaran els textos bíblics més nuclears que es refereixen a la fonamentació i la pràctica de l’hospitalitat, i es posarà en relleu el caràcter fundant que aquesta actitud humana té en el si de la tradició judeocristiana.