Networked leadership in Educational Collaborative Networks

Referència: Díaz, J.; Civís, M.; Daly, A.; Longás, J. i Riera, J. (2016). Networked leadership in Educational Collaborative Networks. Educational management administration & leadership, p. 1-20.

Resum:

Les xarxes de col·laboració que desenvolupen (ECN) tenen com a objectiu assolir les metes educatives a nivell comunitari i la base de les seves accions d’associació de col·laboració entre les escoles i les organitzacions comunitàries. Aquests enfocaments són una estratègia emergent i innovador lideratge i la política cada vegada més utilitzats a tot el món, donada la naturalesa interconnectada i generalitzada dels problemes que enfronta l’educació. L’entusiasme i la promesa d’aquest tipus d’iniciatives basades en la comunitat són acompanyats per preocupacions relacionades amb el seu lideratge. Aquest document descriu els punts de vista de la direcció de xarxa com un conductor, el que facilita l’assoliment de resultat ECN. En aquest article s’examina l’experiència dels líders que participen en l’actual direcció de 18 xarxes de comunicació electròniques d’alt rendiment a Barcelona (Espanya). Els resultats corroboren que la direcció de xarxa pot esdevenir un factor clau del canvi en contextos educatius, capaç de construir una cultura de col·laboració per optimitzar el rendiment de l’educació a cada comunitat específica.