Equip de treball:
Entitat finançadora: Universitat Ramon Llull. FPCEE Blanquerna

El NetEduProject està liderat pel Grup de Recerca PSITIC de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

El NetEduProject pretén:

  • Ajudar les organitzacions educatives a construir ecosistemes col·laboratius i innovadors, proporcionant l’eina d’anàlisi LIC (Liderant la Innovació Col·laborativa en Ecosistemes Educatius)
  • Construir una xarxa internacional d’organitzacions educatives compromeses amb una educació en xarxa i disposades a millorar la seva col·laboració i innovació.

En el NetEduProject hi poden participar totes les organitzacions educatives interessades a millorar la col·laboració i la innovació, i d’aquesta manera construir ecosistemes educatius d’alt rendiment. Existeixen dos tipus de membres:

  • Centres educatius: d’infantil, primària, secundària i batxillerat.
  • Xarxes socioeducatives: projectes comunitaris, associacions col·laboratives, partenariats, etc.