ReferènciaCarrillo, E.; Kawachi, I.; Riera, J.(2018). Neighborhood Social Capital and Obesity: a systematic review of the literature. Obesity Reviews, 20.

 

Resum:

El capital social, definit com els recursos als quals accedeixen els individus i els grups a través de connexions socials, s’ha considerat com un determinant social de l’obesitat. Tot i això, les proves empíriques d’aquesta associació han estat inconsistents, és a dir, alguns estudis han trobat una associació protectora, mentre que d’altres no han relacionat cap correlació. Hem intentat fer una revisió sistemàtica sobre la relació entre el capital social de barri i l’obesitat, tenint en compte les diferències potencials en els resultats basats en les mesures emprades i els covariats i mediadors inclosos en els estudis. Es van seguir les directrius de declaració PRISMA. Els nostres resultats indiquen que existeix una associació entre el capital social de barri i l’obesitat, però que depèn de les mesures i covariats utilitzats en el disseny de l’estudi. Comprendre el paper del capital social en el desenvolupament i / o manteniment de l’obesitat requerirà l’ús de dissenys metodològics forts i una conceptualització minuciosa de com pot sorgir aquesta relació.