Necesidades espirituales del ser humano

Referència: Torralba, F. (2004). Necesidades espirituales del ser humano. Labor hospitalaria, 271, p.7-17.

Resum:

La primera constatació que vull posar de manifest és l’extraordinària ambigüitat del terme espiritual. Aquesta ambigüitat es pot simplement constatar amb una anàlisi comparativa de diferents diccionaris on es defineixi la paraula espiritual, sigui, per exemple, el Diccionari de Filosofia de Josep Ferrater Mora, sigui un diccionari de Mística o de Ciències de la Religió. En tots ells, apareix com una paraula extraordinàriament polisèmica. Aquesta consideració em sembla clau, sobretot enfront de les possibilitats de reduccionisme de l’espiritual i de les comprensions unilaterals o unidimensionals d’aquest terme. A partir d’un simple confrontació amb la bibliografia filosòfica i teològica a l ús, un arriba a la conclusió que l’espiritual pot ser considerada de maneres molt diferents.