Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades actuales

Referència: Riberas, G.; Rosa, G. i Vilar, J. (2014). Modelos flexibles de formación: una respuesta a las necesidades actuales. Revista del CIDUI, 2, p.3-14.

Resum:

Els professionals de l’educació social treballen en contextos de complexitat. En aquestes realitats, han de posar en joc habilitats i competències pròpies de professionals crítics i reflexius. La formació universitària ha d’incorporar noves metodologies que assegurin aquesta capacitació. En aquesta comunicació es presenta una experiència d’innovació metodològica de treball integrat per matèries que asseguri el ple desenvolupament de les competències professionals.