Modelo genérico de planteamiento, seguimiento y evaluación de un trabajo modular para mejorar la motivación y participación activa del estudiante

Referència: Alguacil, M.; Pañellas, M. i Boqué, M.C. (2011). Modelo genérico de planteamiento, seguimiento y evaluación de un trabajo modular para mejorar la motivación y participación activa del estudiante. INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, 5(1), p.293-302.

Resum:

Aquest article planteja alguns aspectes referits a la renovació de les metodologies educatives que proposa l’Espai Europeu d’Educació Superior mitjançant l’explicació i valoració d’una experiència d’ensenyament-aprenentatge, que s’ha realitzat durant dos cursos acadèmics en un mòdul de didàctica de les ciències , amb orientació professionalitzadora des de la perspectiva de les competències que el futur mestre ha de desenvolupar. El treball que es descriu, per la seva pròpia naturalesa, demanda l’agrupació de matèries i la integració de diferents àmbits i, per això, l’aprenentatge es porta a terme a través de mòduls. A més, els processos formatius impliquen el món de l’emocional lligat a la necessitat de comprendre i comunicar-se i s’han de generar en totes les matèries que l’estudiant treballa a la universitat, de la mateixa manera que ell haurà aplicar-los a l’aula. Sota aquesta perspectiva, el treball que plantegem és cooperatiu i es basa en principis d’autoexigència, autonomia, col·laboració i compromís.