Model per a categoritzar les bones estratègies en estimació en numeració i càlcul emprades pels infants en acabar l’educació primària

Referència: Pañelles, M. (2006). Model per a categoritzar les bones estratègies en estimació en numeració i cèlcul emprades pels infants en acabar l’educació primària. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 19, p.331-369.

Resum:

Aquest informe resumeix una part, la determinació dels tipus i categories d’estratègies acceptables, d’un treball de tesi doctoral que consta de dues parts principals: la creació i validació d’un test per analitzar quatre àmbits d’estimació en numeració i càlcul i una segona part experimental que suposa l’aplicació dels instruments de mesura a una mostra per poder esbrinar, a partir de les respostes dels infants, els tipus d’estratègies, de dificultats i d’errors. Posteriorment, s’arriba a establir categories per la tots tres i concloure amb orientacions didàtiques que redundin en la millora de la competencia numèrica dels estudiants a partir d’una adequada instrucció a l’aula.