Model d’Acció Social

Referència: Botella, L.; Longás, J.; Riera, J.; Úcar, X.; Longás, E.; Puig, C.; Vilar, J.; Civís, M.; Cussó, I. i Boria, C. (2013). Model d’Acció Social. Barcelona: Obra Social La Caixa.

Resum:

El Model d’Acció Social del Programa CaixaProinfància que ara presentem sorgeix de la necessitat de concretar procediments i instruments per dur a terme les pautes marcades en el model general referit. Pretén ser un referent per dinamitzar el desenvolupament de l’acció social dins del programa i enriquir l’experiència de les entitats en l’acció social. Es planteja des d’un to general “propositiu”, buscant normalitzar, en la mesura del possible, uns principis mínims per dur a terme una acció social de qualitat i harmonitzada entre entitats, evitant convertir aquestes pàgines en un compendi d’eines que, en comptes d’agilitzar i facilitar el treball dels professionals, s’acabés burocratitzant.