Pensar a la Universitat

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2009). Escletxes de sentit i nihilisme atmosfèric. A AA.VV. (Ed.), Pensar a la Universitat  (pp. 197-200). Barcelona: Edimurtra.

Resum:

El cristianisme sempre s’ha construit des del pensament, un pensament amb una repercussió pràctica. Pensar correctament és un dels requisits fonamentals per a poder constuir qualsevol realitat individual o social sense que trontollin els fonaments. En la seva llarga tradició, el cristianisme ha donat noms fonamentals en l’àmbit del pensament, la creació, la recerca, la reflexió, i en tota mena de disciplines.

El Centre Edith Stein, organisme de la Delegació de Pastoral Universitària de l’Arquebisbat de Barcelona, a través del portal dedicat a l’àmbit d ela cultura i la universitat, ha proposat a més de quaranta professors universitaris que pensin en veu alta sobre el paper del pensament cristià en la universitat actual i, per extensió, en la societat catalana. S’ha fet considerant que es tracta d’un col·lectiu molt divers, tant pel que fa als interessos acadèmics, com també a les formes de pensar i de sentir.