Milner, JeanClaude: Pour une politique des êtres parlants. Court traité politique 2

Referència: Pagès, A. (2012). Milner, Jean-Claude: Pour une politique des êtres parlants. Court traité politique 2. Enrahonar. Quaderns de filosofia, 48, p.176-179.

Resum:

En aquest «segon tractat sobre política», i després de La política de les coses (2005), Milner planteja la possibilitat de reduir aquest afer a mínims (une politique minimal). La política de mínims té un punt d’origen i un punt d’arribada: els éssers que parlen (êtres parlants). Quan aquest punt s’oblida el discurs polític s’extravia, transformant-se en una xerrameca superficial de «representacions maximalistes»