Metodologies per a la corresponsabilitat en l’aprenentatge universitari

Referència: Rosich, C.; Alguacil, M.; Boqué, M.C. i Camarasa, D. (2011). Metodologies per a la corresponsabilitat en l’aprenentatge universitari. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 29, p.29-45.

Resum:

L’Espai Europeu d’Educació Superior ha propiciat un replantejament metodològic basat en el desenvolupament de competències que permet formular noves propostes d’estil docent universitari. En aquest article plantegem un model metodològic pròxim als principis del constructivisme social i del pensament complex, aplicable a un mòdul dels estudis de grau en Educació Infantil i en Educació Primària, analitzant diferents estratègies didàctiques utilitzades per a facilitar l’aprenentatge dels estudiants. Les diverses propostes metodològiques tenen, com a denominador comú,les particularitats següents: totes elles estan centrades en l’alumne, dinamitzen diferents àmbits competencials i afavoreixen la coresponsabilitat entre professor i estudiant en el procés d’aprenentatge. Els resultats d’un estudi fet durant el curs 2008-2009 sobre la percepció dels estudiants en relació a metodologies afins a les proposades,ens ha servit per a ratificar la pertinença de la majoria d’estratègies i incorporar-les al Pla docent del mòdul Societat, Família i Escola I.