Metafísica del ser y de la vida

Referència: Torralba, F. (1993). Metafísica del ser y de la vida. Revista de la Sociedad de Filosofia Medieval, 0, p.239-250.

Resum:

En aquest treball estudiarem el significat del terme «ser» i del terme «Vida» en els textos de Sant Tomàs d’Aquino. Anem a tractar de desxifrar el contingut semàntic d’aquests vocables i posar en relleu la relació significativa entre tots dos. Què és l’ésser? Què és la vida? ¿Que vincle hi ha entre ser i vida? Què és primer des del punt de vista ontològic? Què és més perfecte? Aquestes són algunes de les qüestions que plantegem en el present article.