Metafísica de la interioritat. Lectura d’E.Stein

Referència: Torralba, F. (1997). Metafísica de la interioritat. Lectura d’E.Stein. Ars Brevis, 3, p.257-278.

Resum:

L’objectiu d’aquest article és investigar alguns aspectes de l’antropologia filosòfica d’E. Steirl. L’estudi, que té un caràcter introductori, pretén analitzar alguns conceptes claus de la seva visió de l’home, fent una especial referencia a la seva idea de la persona, de I’esperit i del jo.