Més enllà del principalisme. L’ètica de les virtuts com a fonament

Referència: Torralba, F. (2001). Més enllà del principalisme. L’ètica de les virtuts com a fonament. Ars Brevis, 7, p.377-393.

Resum:

L’objectiu d’aquest article és desenvolupar d’una manera provisional el model teoric de l’ètica de les virtuts com un possible model de fonamentació. Al llarg del text, s’analitza l’arrel de l’experiència crítica, les diverses teories de fonamentació i s’explora la genealogia de l’ètica de les virtuts i les seves diverses manifestacions en el món contemporani. Igualment, es planteja un diàleg entre el principialisme moral i la teoria de les virtuts tot posant de manifest la insuficiència del principialisme per afrontar d’una manera òptima els problemes que genera la professió en l’àmbit socioeducatiu.