Memòria històrica, entre ideologia i la justicia

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2008). Fonaments ètica per a una memòria justa i plural. A Álvaro, F. M. (Ed.),  Memòria històrica, entre ideologia i la justicia (pp. 21-35). Barcelona: Inheca.

Resum: